EXAMINE THIS REPORT ON ประกันภัยรถยนต์

Examine This Report on ประกันภัยรถยนต์

Examine This Report on ประกันภัยรถยนต์

Blog Article

คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับบริการที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการภายนอก หากคุณยินยอม ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้จะวางคุกกี้ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพและเนื้อหาที่อยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการภายนอกบนเว็บไซต์ของเราและสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเราไปยังเว็บไซต์อื่นได้ ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บของคุณและใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ที่พวกเขากำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หากคุณประสงค์จะใช้สิทธิของคุณในข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ของผู้ให้บริการเหล่านี้ คุณควรติดต่อองค์กรหรือผู้ให้บริการภายนอกนั้นโดยตรง

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร

- อุ่นใจ กับความคุ้มครองความเสียหายจากภัยก่อการร้าย

ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังคงจ่ายเงินจำนวน ‘x’ บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายเงินส่วนที่เกินจากนั้น หากคุณประสบอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก โดยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไร และค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์จะไม่มีผลอะไรกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยรวมแล้ว เราขอแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ในประวัติของคุณแล้ว ยังช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาวอีกด้วย

บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำสินค้าประกันภัย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย) และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (สินเชื่อ บัตรเครดิต)

ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับจากการติดต่อสื่อสาร หรือการให้บริการแก่ข้าพเจ้า หรือจากแหล่งข้อมูลซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ข้าพเจ้าอาจสนใจ เพื่อการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และแคมเปญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

I'm impressed with ประกันภัยรถยนต์ excellent support and beneficial suggestions from MSIG Claim Hotline workers. My vehicle hit the foot path and failed to know how to proceed. He instructed me to tranquil down and stayed with me until I can park safel...

ต่อประกันภัยรถยนต์ก่อนประกันภัยรถหมดอายุดีกว่าอย่างไร?

เช็คราคาออนไลน์และปรับแต่งกรมธรรม์ของคุณได้ตามใจ โดยคุณสามารถลดเบี้ยประกันได้ด้วยการเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก หรือเลือกแผนผู้ขับขี่ระบุชื่อ หากคุณเป็นผู้ขับขี่เพียงคนเดียว

คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี

พาร์ทเนอร์ประกันรถยนต์ วิริยะประกันภัย

บริการ บริการ ฉันกำลังมองหา...

นโยบายการรักษาความปลอดภัย ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

Report this page